Довеждащ водопровод от съществуваща облекчителна шахта Желепска китка до напорен резервоар по плана на с. Горни Окол