Изграждане на тротоари, улуци и алеи компекс СамЕлион