Оборудване

Оборудване

 

Разнообразната дейност на Хидростроител ПА налага и съответното техническо оборудване. В момента фирмата разполага с различни по предназначение уреди и машини, които се поддържат в перфектно състояние и във всеки един момент са готови за включване в конкретно действие. Диапазонът е от мощни строителни машини до фини настройващи инструменти. Строителната механизация се съхранява и поддържа в добре защитена собствена база